tracey 发表于 2008-6-6 20:40:30

已连接贵论坛!

佩猪の妞妞 发表于 2008-7-8 12:46:36

赵雅芝后援会申请连接

本站地址:http://angie.5d6d.com/bbs.php

本站站名:赵雅芝后援会

本站LOGO:http://52angie.net/logo/25.gif

已连接贵站,,望两站友谊长存噢,,嘿嘿,,!

tracey 发表于 2008-7-8 13:55:27

已连接贵论坛!=)

佩猪の妞妞 发表于 2008-7-8 14:30:32

摁,!

合作愉快:clap :clap

JOEY 发表于 2008-7-19 20:30:19

雯轩阁-万绮雯中文网申请连接

论坛名称:雯轩阁-万绮雯中文网
论坛地址:http://joeymeng.5d6d.com/   
网站LOGO   http://images13.51.com/14/a/93/92/wanqiwen/88_31_c3f3fca83ad993e0.gif

已经做好贵站连接

tracey 发表于 2008-7-20 00:28:32

已连接贵站!

无心为爱 发表于 2008-8-4 21:23:43

申请LOGO交换

论坛名称:林正英影迷论坛
论坛地址:http://lzy1952.5d6d.com
论坛Logo:http://pb.images22.51img1.com/6000/a101902858/b63fe0dcbc3d63be5265a14c60d4f97f.gif
本站已经做好贵站的LOGO链接
祝贵站越办越好

无心为爱 发表于 2008-8-4 21:30:08

如果第一个LOGO地址不行,就请用第二个,谢谢
http://ff.a.5d6d.com/userdirs/9/c/lzy1952/attachments/month_0710/20071007_db8d2551c7aad022c729Al9WqMXkUSUO.gif

无心为爱 发表于 2008-8-4 21:30:36

抱歉 第二个不能显示

tracey 发表于 2008-8-5 00:23:55

已连接!
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 友情链接交换专用贴!